GreenStay Camping

– Vi har det sjovt mens vi værner om naturen

 

Løkken Klit Camping og Hytteby er vi bevist om vores fodaftryk og vi forsøger til stadighed at begrænse vores ressource forbrug.

Vi er derfor blevet certificeret som Green Stay campingplads

Green Stay tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, så en campingplads der opnår certifikatet, bidrager til disse mål.

I certificeringen har Camping Outdoor Danmark udvalgt de primære verdensmål, hvor campingpladserne kan bidrage mest. Disse verdensmål er valgt ud i samarbejde med campingbranchen, og er baseret på de kompetencer og ressourcer som campingpladser har til rådighed.

Løkken Klit Camping arbejder primært med:

FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet På Løkken Klit Camping er vi dedikerede til at sikre rent vand og passende sanitære forhold. Vi har implementeret bæredygtige vandbehandlingsmetoder og effektiv affaldshåndtering for at beskytte vores omgivelser og give vores gæster en behagelig oplevelse

FN’s verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi Vi er stolte af at have installeret solceller på vores campingplads til produktion af elektricitet. Ved at udnytte solens energi reducerer vi vores afhængighed af fossile brændstoffer og mindsker vores klimapåvirkning. Vi stræber efter at være en grøn energiforsyning og inspirere vores gæster til at vælge bæredygtige energikilder.

FN’s verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion Vi fremmer ansvarligt forbrug og produktion ved at opfordre vores gæster til at praktisere genbrug, reduktion af affald og korrekt sortering. Vi arbejder også tæt sammen med lokale producenter og leverandører for at fremme bæredygtige og lokalt fremstillede produkter.

FN’s verdensmål nr. 13: Klimaindsats På Løkken Klit Camping er vi forpligtet til at reducere vores klimapåvirkning. Ud over vores solcelleanlæg gennemfører vi energieffektivitetsforanstaltninger og opfordrer vores gæster til at deltage i vores bestræbelser på at mindske klimaændringerne. Vi stræber efter at være et forbillede for grøn praksis i campingbranchen.

FN’s verdensmål nr. 15: Livet på land Vi er beviste om vores unikke placering tæt på strand og klitter og stræber efter at bevare og beskytte denne naturarv. Vi prioriterer beplantning og arbejder på at udlægge et område specielt dedikeret til at fremme biodiversitet og skabe levesteder for lokale planter og dyrearter. Vi opfordrer vores gæster til at respektere og værdsætte

Camping Se priser her

Pladsoversigt

Børnevenlig campingplads

Fastligger på Løkken Klit Camping Se priser her

Servicebygninger

Grillbar SE MENUKORT

Standpladser

Butik

Vaskeri

Vintercamping