Affaldsortering

Affaldsortering

Det er vigtigt for os vi følger de nationale retningslinjer indenfor affaldssortering.

Affaldet skal fremover sorteres i de 9 fraktioner: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- samt farligt affald og restaffald.

Hos os er der containere til hver fraktion.

Handelsbetingelser

Pladskort

Ind- og udtjek

Hunde

Handicappede

FAQ

Wi-Fi

Hjertestarter